Irodalomjegyzék a Zempléni zsidóság története és emlékei honlaphoz

A hegyaljai mezővárosok történeti néprajza. 1987. októberében Mádon rendezett tájkonferencia anyaga. Szerk.: Bencsik János, Viga Gyula. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 1988.

A zsidóság szerepe Sátoraljaújhely gazdasági fejlődésében. Szerk.: Juhász István, Nagy Zoltán, Zempléni RVA, Sátoraljaújhely, 2020.

Benkő Ágnes, Wirth Péter: Ami megmaradt… Hegyaljai zsidó házak.,Terc Kft., Budapest, 2016.

Borovszky Samu: Magyarország Vármegyéi és városai. Zemplén vm.  Budapest, 1905.

https://mek.oszk.hu/09500/09536/html/tartalomjegyzek.html
Cseh Viktor: Zsidó Örökség. Vidéki zsidó hitközségek Magyarországon. MAZSIKE, Budapest, 2021.

Csejdy Júlia: A tállyai zsidó közösség és zsinagógájuk. Magyar Építészeti Múzeum, 2018.
https://memmdk.hu/cikkek/tevekenyseg-bemutatasa/a-tallyai-zsido-kozosseg-es-zsinagogajuk-tortenete

Csíki Tamás: A városi zsidóság Északkelet- és Kelet-Magyarországon. Osiris, Budapest, 1999.

Csorba Csaba dr.: „Szerettem volna, ha nem kísért a múlt.” Sátoraljaújhely zsidóságának története. Zempléni RVA, Sátoraljaújhely 2017.

Dankó Istvánné Majnik Márta: Adalékok és emlékek Sátoraljaújhely zsidóságának XX. századi történetéhez. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata,Sátoraljaújhely, 2014.

Ember Győző: A magyarországi országos zsidóösszeírások a XVIII. század első felében. In: Magyar Zsidó Oklevéltár VII. kötet (szerk. Grünwald Fülöp, Scheiber Sándor), Budapest, 1963.

Fényes Elek: Magyarország Geographiai szótára. Pest, 1851.

Fodor Sámuel: A sátoraljaújhelyistatusquo anyahitközség Elemi Fiú- és Leány iskolájának története 1838-1938. Reprint. Zempléni RVA, Sátoraljaújhely, 2016.

Fuchs Márta: Egy megmentés öröksége: A túlélő lányának tiszteletadása. Bogdán József. Tokaj, 2011.

Gábor Anna: „Mint folyó mentén a kertek”. A zsidók betelepülése és építkezési emlékeik Északkelet-Magyarországon. MAZSIHISZ, Budapest, 2014.

Glück Károly: Itt éltek, messzeségben haltak. IMI Print Kft. Tokaj, 2019.

Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945. Századvég Kiadó, Budapest, 1992.

Gruber, Ruth Ellen: Zsidó emlékhelyek Közép- és Kelet-Európában. Geographia Kiadó, 2007.

Grünwald Fülöp: Adalékok a magyar zsidóság településtörténetéhez a XVIII. század első felében. In: Grünwald Fülöp, Scheiber Sándor (szerk.) Magyar Zsidó Oklevéltár, VII. kötet. Budapest,1963.

HaumannHeilo: A keleti zsidóság története. Osiris, Budapest, 2002.

Hőgye István: A régi Zemplén Vármegye. Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely 2021.

Illyés Bence: Zempléni csodarabbik. Zempléni RVA, Sátoraljaújhely, 2021.

Juhász István: A holokauszt sátoraljaújhelyi áldozatai. Zsidó Hitközség emlékkönyve alapján. Zempléni RVA, Sátoraljaújhely, 2018.

Kalmár János: Mád, tokaj-hegyaljai község élete a XVI-XVIII. században. Mád falukönyve. Mád, 1980 körül.

Karády Viktor: Zsidóság Európában a modern korban. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2000.

Katz, Jacob: Kifelé a gettóból. A zsidó emancipáció évszázada 1770-1870. MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest, 1995.

Kecskeméti Károly: A liberalizmus és a zsidók emancipációja. Történelmi Szemle, 1982/2.

Kohn Sámuel: A zsidók története Magyarországon a kezdetektől a mohácsi vészig. Budapest, 1884.

Kövér György: Performációk. I. „Zsidó társadalom” Tiszaeszláron a nagy per előestéjén. Korall 17. szám 2004.,5-42.o.

Kövér György: A tiszaeszlári dráma – Társadalomtörténeti látószögek. Osiris Kiadó, Budapest, 2011.

Lővy Izidor: Az abauj-szántói Izr. Iskola monográfiája. Miskolc, 1901.

Magyar Zsidó Lexikon. Szerk.: Újvári Péter, Budapest, 1929.

Magyar Zsidó Oklevéltár I-XVIII. Budapest 1903-1980. Szerk. Mandl Bernát I-III., Scheiber Sándor, Grünwald Fülöp.

Mandl Bernát: A magyarhoni zsidók tanügye II. József alatt. Budapest, IMIT Évkönyv, 1901.

Mandl Bernát: A magyarországi zsidó iskola a XIX. században. Budapest, IMIT Évkönyv, 1909.

Marczali Henrik: A magyarországi zsidók II. József korában. In: Magyar Zsidó Szemle, 1 (1884) 353–363.o.

Puskás Julianna: Zsidó haszonbérlők a magyarországi mezőgazdaság fejlődésének folyamatában. (Az 1850-es évektől 1935-ig) Századok, 1992/1.

Silber, Michael K.: A zsidók társadalmi befogadása Magyarországon a reformkorban. A „kaszinók.” In: Századok, 1992/1.

Silber, Michael K.: Az ultraortodoxia keletkezése, avagy egy hagyomány kitalálása. In.: Magyar zsidó történelem másképp. Jeruzsálemi antológia. Múlt és jövő Kiadó, Budapest-Jeruzsálem, 2008.

Szántó Gábor: Zsidó kövek magyar tájban. In: Szombat, 2004.10.01.
https://www.szombat.org/archivum/zsido-kovek-magyar-tajban-1352771404

Tamás Erzsébet: A sárospataki zsidó közösség története Kr.e. 17. századtól 1995-ig. Sárospatak, 2022.

Tóth Eszter: A zsidó Mád. Zempléni RVA, Sátoraljaújhely, 2022.

Varga László: Zsidó bevándorlás Magyarországon. Századok, 1992/1.

Városi Béláné: Zsidók Sárospatakon. Restancia folyóirat, 2020.

Veres László-Ringer István: A sváb és a zsidó nemzetiség hatása Tokaj-Hegyalja gazdaságtörténetére. Zempléni Múzeum, Szerencs, 2015.

Virág István: A zsidók jogállása Magyarországon 1670-1780. Budapest, 1935.

Zahava Szász Stessel: Bor és tövisek Tokaj-Hegyalján.Noran-Libro Kiadó, 2013.

Zelenák István: Tokaji zsidó emlékek. Agroinform Kiadó, 2014.

Zinner Tibor: A „Kínok útja”. – Az iheli kisállomástól a sátoraljaújhelyi nagyállomásig. Holokauszt Dokumentációs Központ, Budapest, 2022.

Zsidó közösségek öröksége. Szerk.: Toronyi Zsuzsa,Magyar Zsidó Levéltár, Budapest, 2010.

Angol nyelven:

Csejdy, Júlia: The history of the Jewish community of Tállya and of their synagogue. In: ActaHistoriaeArtium, Tomus 61, 2020
https://memmdk.hu/ckfinder/files/AHA_2020_007_Csejdy.pdf

Hanák, Péter: Jews and the Modernization of Commerce in Hungary 1760-1848.  In: Michael Silber (ed.) Jews in the Hungarian Economy 1760-1945, Jerusalem 1992.

Irodalomjegyzék a Zempléni zsidóság története és emlékei honlaphoz

 

A hegyaljai mezővárosok történeti néprajza. 1987. októberében Mádon rendezett tájkonferencia anyaga. Szerk.: Bencsik János, Viga Gyula. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 1988.

A zsidóság szerepe Sátoraljaújhely gazdasági fejlődésében. Szerk.: Juhász István, Nagy Zoltán, Zempléni RVA, Sátoraljaújhely, 2020.

Benkő Ágnes, Wirth Péter: Ami megmaradt… Hegyaljai zsidó házak.,Terc Kft., Budapest, 2016.

Borovszky Samu: Magyarország Vármegyéi és városai. Zemplén vm.  Budapest, 1905.

https://mek.oszk.hu/09500/09536/html/tartalomjegyzek.html
Cseh Viktor: Zsidó Örökség. Vidéki zsidó hitközségek Magyarországon. MAZSIKE, Budapest, 2021.

Csejdy Júlia: A tállyai zsidó közösség és zsinagógájuk. Magyar Építészeti Múzeum, 2018.
https://memmdk.hu/cikkek/tevekenyseg-bemutatasa/a-tallyai-zsido-kozosseg-es-zsinagogajuk-tortenete

Csíki Tamás: A városi zsidóság Északkelet- és Kelet-Magyarországon. Osiris, Budapest, 1999.

Csorba Csaba dr.: „Szerettem volna, ha nem kísért a múlt.” Sátoraljaújhely zsidóságának története. Zempléni RVA, Sátoraljaújhely 2017.

Dankó Istvánné Majnik Márta: Adalékok és emlékek Sátoraljaújhely zsidóságának XX. századi történetéhez. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata,Sátoraljaújhely, 2014.

Ember Győző: A magyarországi országos zsidóösszeírások a XVIII. század első felében. In: Magyar Zsidó Oklevéltár VII. kötet (szerk. Grünwald Fülöp, Scheiber Sándor), Budapest, 1963.

Fényes Elek: Magyarország Geographiai szótára. Pest, 1851.

Fodor Sámuel: A sátoraljaújhelyistatusquo anyahitközség Elemi Fiú- és Leány iskolájának története 1838-1938. Reprint. Zempléni RVA, Sátoraljaújhely, 2016.

Fuchs Márta: Egy megmentés öröksége: A túlélő lányának tiszteletadása. Bogdán József. Tokaj, 2011.

Gábor Anna: „Mint folyó mentén a kertek”. A zsidók betelepülése és építkezési emlékeik Északkelet-Magyarországon. MAZSIHISZ, Budapest, 2014.

Glück Károly: Itt éltek, messzeségben haltak. IMI Print Kft. Tokaj, 2019.

Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945. Századvég Kiadó, Budapest, 1992.

Gruber, Ruth Ellen: Zsidó emlékhelyek Közép- és Kelet-Európában. Geographia Kiadó, 2007.

Grünwald Fülöp: Adalékok a magyar zsidóság településtörténetéhez a XVIII. század első felében. In: Grünwald Fülöp, Scheiber Sándor (szerk.) Magyar Zsidó Oklevéltár, VII. kötet. Budapest,1963.

HaumannHeilo: A keleti zsidóság története. Osiris, Budapest, 2002.

Hőgye István: A régi Zemplén Vármegye. Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely 2021.

Illyés Bence: Zempléni csodarabbik. Zempléni RVA, Sátoraljaújhely, 2021.

Juhász István: A holokauszt sátoraljaújhelyi áldozatai. Zsidó Hitközség emlékkönyve alapján. Zempléni RVA, Sátoraljaújhely, 2018.

Kalmár János: Mád, tokaj-hegyaljai község élete a XVI-XVIII. században. Mád falukönyve. Mád, 1980 körül.

Karády Viktor: Zsidóság Európában a modern korban. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2000.

Katz, Jacob: Kifelé a gettóból. A zsidó emancipáció évszázada 1770-1870. MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest, 1995.

Kecskeméti Károly: A liberalizmus és a zsidók emancipációja. Történelmi Szemle, 1982/2.

Kohn Sámuel: A zsidók története Magyarországon a kezdetektől a mohácsi vészig. Budapest, 1884.

Kövér György: Performációk. I. „Zsidó társadalom” Tiszaeszláron a nagy per előestéjén. Korall 17. szám 2004.,5-42.o.

Kövér György: A tiszaeszlári dráma – Társadalomtörténeti látószögek. Osiris Kiadó, Budapest, 2011.

Lővy Izidor: Az abauj-szántói Izr. Iskola monográfiája. Miskolc, 1901.

Magyar Zsidó Lexikon. Szerk.: Újvári Péter, Budapest, 1929.

Magyar Zsidó Oklevéltár I-XVIII. Budapest 1903-1980. Szerk. Mandl Bernát I-III., Scheiber Sándor, Grünwald Fülöp.

Mandl Bernát: A magyarhoni zsidók tanügye II. József alatt. Budapest, IMIT Évkönyv, 1901.

Mandl Bernát: A magyarországi zsidó iskola a XIX. században. Budapest, IMIT Évkönyv, 1909.

Marczali Henrik: A magyarországi zsidók II. József korában. In: Magyar Zsidó Szemle, 1 (1884) 353–363.o.

Puskás Julianna: Zsidó haszonbérlők a magyarországi mezőgazdaság fejlődésének folyamatában. (Az 1850-es évektől 1935-ig) Századok, 1992/1.

Silber, Michael K.: A zsidók társadalmi befogadása Magyarországon a reformkorban. A „kaszinók.” In: Századok, 1992/1.

Silber, Michael K.: Az ultraortodoxia keletkezése, avagy egy hagyomány kitalálása. In.: Magyar zsidó történelem másképp. Jeruzsálemi antológia. Múlt és jövő Kiadó, Budapest-Jeruzsálem, 2008.

Szántó Gábor: Zsidó kövek magyar tájban. In: Szombat, 2004.10.01.
https://www.szombat.org/archivum/zsido-kovek-magyar-tajban-1352771404

Tamás Erzsébet: A sárospataki zsidó közösség története Kr.e. 17. századtól 1995-ig. Sárospatak, 2022.

Tóth Eszter: A zsidó Mád. Zempléni RVA, Sátoraljaújhely, 2022.

Varga László: Zsidó bevándorlás Magyarországon. Századok, 1992/1.

Városi Béláné: Zsidók Sárospatakon. Restancia folyóirat, 2020.

Veres László-Ringer István: A sváb és a zsidó nemzetiség hatása Tokaj-Hegyalja gazdaságtörténetére. Zempléni Múzeum, Szerencs, 2015.

Virág István: A zsidók jogállása Magyarországon 1670-1780. Budapest, 1935.

Zahava Szász Stessel: Bor és tövisek Tokaj-Hegyalján.Noran-Libro Kiadó, 2013.

Zelenák István: Tokaji zsidó emlékek. Agroinform Kiadó, 2014.

Zinner Tibor: A „Kínok útja”. – Az iheli kisállomástól a sátoraljaújhelyi nagyállomásig. Holokauszt Dokumentációs Központ, Budapest, 2022.

Zsidó közösségek öröksége. Szerk.: Toronyi Zsuzsa,Magyar Zsidó Levéltár, Budapest, 2010.

Angol nyelven:

Csejdy, Júlia: The history of the Jewish community of Tállya and of their synagogue. In: ActaHistoriaeArtium, Tomus 61, 2020
https://memmdk.hu/ckfinder/files/AHA_2020_007_Csejdy.pdf

Hanák, Péter: Jews and the Modernization of Commerce in Hungary 1760-1848.  In: Michael Silber (ed.) Jews in the Hungarian Economy 1760-1945, Jerusalem 1992.