ZSIDÓ EMLÉKEK ZEMPLÉNBEN
Királyhelmec
(Kráľovský Chlmec)

ZSIDÓ EMLÉKEK ZEMPLÉNBEN
Királyhelmec
(Kráľovský Chlmec)

Királyhelmec a 19.-20. században a Bodrogköz központja volt. Az első zsidó kereskedők az 1820-as években települtek a mezővárosba amikor főleg askenázi zsidók érkeztek Galíciából a Bodrogközbe.
A zsidó lakosság sokszínű volt: akadtak közöttük kereskedők, iparosok, fuvarosok, orvosok, ügyvédek, nyomdászok, újságírók is.
Számarányuk meghaladta a lakosság 25%-át (1100-1200 fő). A helyi zsidók 1944-es deportálása után mára két emlék maradt meg a településen, az ortodox zsinagóga és a zsidó temető.

A királyhelmeci ortodox zsinagóga
(Királyhelmec Hviezdoslavová utca)

A zsinagógát 1851-ben adták át. A holokauszt túlélő zsidók az imaházat a II. világháború után újra élettel töltötték meg, ami az 1960-as évek elejéig működött. Mára már csak két zsidó család él a településen.
Az önkormányzat az épületet megvásárolta, amit terveik szerint európa úniós forrásokból fel szeretnének újítani. Az így megmentett épületet kulturális célú központtá alakítanák, ahol az egykori királyhelmeci zsidó közösség emlékét is méltó módon meg lehetne őrizni. Az épület jelenleg nem látogatható.

A királyhelmeci zsidó temető
(Királyhelmec, Hlboká u. 33.)

A temető a 18. század elejétől az 1970-es évekig működött. Látogatása bejelentkezés után lehetséges.

Forrás: Tomas Mittelman Királyhelmec 2022.
Fotó: Juhász István