ZSIDÓ EMLÉKEK ZEMPLÉNBEN
Sárospatak

ZSIDÓ EMLÉKEK ZEMPLÉNBEN
Sárospatak

Sárospatakra az első zsidó családok a 18. század elején települtek. 1726-ban az összeírás 2 zsidó családot említ, akik galíciai származásúak. A Galíciából érkezők tipikusan az ortodox irányzathoz tartoztak, míg a valamivel később, a 19. században, Sziléziából érkezők inkább a neológ irányzatot képviselték. A zsidóság lélekszáma 1930-ban megközelítette a 2000 főt. A zsidó iparosok, kereskedők és tanítók tevékenysége jelentősen hozzájárult a település fejlődéséhez.
Ennek a termékeny időszaknak a holokauszt vetett véget.
A városban ma az átalakított zsinagóga, a zsidó rituális fürdő és a temető emlékeztet az egykori zsidó életre.

A sárospataki zsinagóga
(Sárospatak, Rákóczi Ferenc u. 45.)
A zsinagóga 1864-ben épült. A holokauszt után funkcióját vesztett épület átalakítása után az 1960-as évektől áruházként funkcionál.
Az épület homlokzatán egy töredékes régi fotó emlékeztet a régi zsidótemplomra.

A volt zsidó zsidó rituális fürdő
(Sárospatak, Szent Erzsébet u. 1.)

Az egykori mikve (zsidó rituális fürdő) szakrális építmény, mára műemlék. A saját kúttal rendelkező épület felújításra vár, jelenleg üzlethelyiségnek ad otthont.
Az épület falán a városból elhurcolt zsidó áldozatok emlékére 2008-ban emléktáblát helyeztek el.

A sárospataki zsidó temető
(Sárospatak, Arany J. u. 13.)
A zsidótemetőben a legrégebbi sírkő 1779-ben készült nagyjából egyidőben a település hitközségének megalakulásával.
Az ortodox-temető egy letűnt kultúra emlékeit őrzi, az itt élt zsidó közösség temetkezési szokásai által. Többek között a temetőben található Fischer Fülöp főrabbi (1909-1944) síremléke is.

Források:
Zsidó közösségi épületek Sárospatakon – Gazda Anikó rekonstrukciós vázlata, 1989.
Dr. Kovács Áron; Zsidó örökségek megújítása; Hegyalja TV Youtube /2022./
Városi Béláné: Zsidók Sárospatakon in Restancia. Független zsidó tudományos folyóirat (/2020. 10. 25)
Zsidó fürdő – www.muemlekem.hu
www.csodarabbikutja.hu

Fotók:
Juhász István
Wikipédia
Hegyalja TV